en
търси
Европейски експерти за развитие
Европейски експерти за развитие
Европейски експерти за развитие
Европейски експерти за развитие
 
НОВО
Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обяви процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.
Борислав Михайлов Гаврилов издаде публикация на тема "Управление и прилагане на общата визова политика на ЕС и шенгенското законодателство в процеса на управление на колективната сигурност и отбрана на ЕС"
Добре дошли "Кавангард" ЕООД, гр. София е консултантска фирма, работеща в областта на регионалното развитие, бизнес консултирането и местното икономическо развитие.
Екип Нашите консултанти са изявени професионалисти с опит от 5 до 15 години в управлението на проекти в различни сектори на икономиката...